Metal Cleaner L.O.C.™

5,85 €
Beställningsnummer: 112160
Storlek: 200 ml
Antal:

  Få dina metallföremål att se skinande nya ut med det här lätt använda rengöringsmedlet. Dubbelverkande samman sättning som har utvecklats speciellt för att avlägsna vidbrända och ingrodda rester från kastruller och stek pannor – både rengör och polerar. Kan även användas på massiv koppar, massiv mässing och rostfritt stål. Bör inte användas på högglanspolerade eller lackerade ytor.

  • Dubbel rengöring med kemisk och slipande sammansättning
  • Avlägsnar blå värmefläckar och missfärgningar på olackerade metallytor. Ger en långvarig och blank lyster som gör dina grytor som nya
  • Giftfri och icke- frätande produkt som inte irriterar huden och som är skonsam mot händerna
  • Ekonomisk trycktub som gör det enkelt att dosera rätt mängd utan spill för bästa möjliga resultat
  Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
  Water 7732-18-5 Vatten
  Silicon Dioxide (Crystalline Silica) 14808-60-7 Slipmedel
  Diatomaceous Earth 68855-54-9 Slipmedel
  Calcium Chloride 10043-52-4 Stabiliseringsmedel
  Citric Acid 77-92-9 Organisk syra
  Sodium Lauryl Sulfate 151-21-3 Anjonisk tensid
  Xanthan Gum 11138-66-2 Förtjockningsmedel
  • Rengöringspasta för grytor och pannor i rostfritt stål (inte högglanspolerade, se nedan) samt för icke-blankpolerad massiv mässing och koppar. Rengöringspastan är enkel att använda.

  • OBS!
  • L.O.C. Plus metallrengöring innehåller ett slipande medel som avlägsnar missfärgningar och rost. Du bör därför inte använda produkten till högglanspolerad koppar, mässing eller rostfritt stål (exempelvis blanka husgeråd). Dessutom bör man undvika att använda metallrengöringen på ytor av aluminium, apparater i rostfritt stål, högglanspolerat silver, brons, koppar och mässing, lackerade metallytor och alla ytor som inte är av metall. Prova först på ett litet dolt område.

  VARNING. Skadligt vid förtäring. Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudområden grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skölj munnen. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning. Förvaras oåtkomligt för barn.