Stain Pre-Soak and Detergent Booster SA8™ Tri-Zyme™

19,41 €
Beställningsnummer: 110482
Storlek: 1 kg
Antal:

  Tri-Zyme :s förbättrade blandning, som har ett rengöringssystem med tre enzymer, avlägsnar effektivt alla typer av ingrodda fläckar såsom gräs, blod, tomatsås och proteinbaserade fläckar.

  Du kan använda produkten som ett blötläggningsmedel eller en tvättmedelförstärkare i tvättmaskinen, vilket ger ett utmärkt resultat på alla tvättbara, färgäkta tyger (ej ylle och siden). 

  • SA8™ Tri-Zyme™ tvättbehandling avlägsnar organiska, protein- och jordbaserade fläckar, t.o.m. ingrodda fläckar.
  • Produkten rengör vid alla temperaturer: från 30° till 95°C.
  • Produkten innehåller naturliga ingredienser för rengöring som framställts från växter och mineraler.
  • Den har testats av hudläkare.
  • En kartong på 1 kg räcker till 232 blötläggningar!

  Klicka här för att se ingredienserna.

  Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
  Sodium Sesquicarbonate 533-96-0 Blandning av natriumkarbonat/natriumbikarbonat
  Sodium Carbonate 497-19-8 Natriumkarbonat
  C12-16 Alcohols Ethoxylated 7EO 68551-12-2 Nonjonisk tensid
  Fumaric Acid 110-17-8 Organiskt dispergeringsmedel
  Sodium Polyacrylate 9003-04-7 Smutsbärare
  Sodium Citrate 6132-04-3 Organisk vattenavhärdare
  Sodium Sulfate 7757-82-6 Processhjälpmedel
  Sucrose 57-50-1 Processhjälpmedel
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Parfym
  Starch 9005-25-8 Processhjälpmedel
  Protease Enzyme 9014-01-1 Enzym
  Water 7732-18-5 Vatten
  Pigment green 7 (CI 74260) 1328-53-6 Grön färg
  Cellulase Enzyme 9012-54-8 Enzym
  Patent Blue V (Calcium Salt) 3536-49-0 Blå färg
  Acid Red 52 (CI 45100) 3520-42-1 Rosa färg

  SA8™ Tri-Zyme™ tvättbehandling passar utmärkt till att avlägsna fläckar från sportkläder, arbetskläder, uniformer, blöjor och sängkläder. För bästa resultat, behandla vit- och kulörtvätt separat och applicera produkten på fläckar så fort som möjligt.

  • Vid användning som blötläggningsmedel, tillsätt 5 ml per 5 liter vatten. Låt tyget ligga i blöt i minst 30 minuter (över natten om så är nödvändigt) och tvätta sedan som vanligt.
  • Som tvättmedelsförstärkare, tillsätt 15 ml till varje maskintvätt tillsammans med ditt vanliga SA8 -tvättmedel.

  OBS!

  • Får inte användas på ylle eller siden.
  • Får inte användas tillsammans med klorblekmedel. Om mer blekning behövs, använd SA8 Bleach.
  FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen elleretiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning. Förvaras oåtkomligt för barn.