Toilet Bowl Cleaner AMWAY HOME™

7,53 €
Beställningsnummer: 109864
Storlek: 750 ml
Antal:

  Nu ännu mer effektivt mot kalkavlagringar - vår specialanpassade WC-rent avlägsnar lukter och envisa fläckar.

  Applicera endast en liten mängd regelbundet så håller sig toaletten ren och säker.

  • AMWAY HOME™ WC-rent avlägsnar kalkavlagringar och annan smuts.
  • Effektiv rengöring med ytaktiva ämnen och organiska syror, som avlägsnar envisa fläckar, ger utmärkta resultat.
  • WC-rent fortsätter att verka under vattenytan genom att avlägsna kalkavlagringar samt mineralfläckar och -avlagringar från hårt vatten.
  • Vi använde biologiskt nedbrytbara ingredienser och naturliga syror som framställts ur växter för att framställa ett fosfatfritt och klorfritt WC-rent.
  • Den friska doften, som innehåller luftfräscharen NEUTRALODOR™ , hjälper till att avlägsna otrevliga lukter.
  • Produkten är helt säker för användning i septiktankar och alla rörsystem.
  Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
  Water 7732-18-5 Vatten
  Lactic Acid 79-33-4 Organisk syra
  Acrylic Copolymer Proprietary Förtjockningsmedel
  C10-16 Ethoxylated Alcohol 68002-97-1 Nonjonisk tensid
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Parfym
  Polymeric Blue Colorant Proprietary Blå färg

  AMWAY HOME™ WC-rent gör toaletter hygieniskt rena och motverkar att det bildas kalkavlagringar och andra beläggningar som orsakas av hårt vatten.

  • Håll produkten under toalettkanten och applicera jämnt i hela toaletten.
  • Låt verka i 30 minuter och spola för att göra rent.

  Vid svåra kalkavlagringar kan du låta produkten verka över natten och vid behov skura med en borste. Använd produkten varannan dag så får du bäst resultat.

  OBS!

  • Skruva på kapsylen när du är klar.
  • Håll AMWAY HOME WC-rent skild från andra kemikalier.
  FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.