image/png;;;326576.png

Ansvarstagande

Vi är övertygade om att ett framgångsrikt företag behöver göra mer än bara sälja kvalitetsprodukter. Vårt program för företagets sociala ansvar bygger på tre grundpelare: människor, produkter, resultat.

Mer information finns i European CR Report (endast på engelska) och kan hämtas här: http://news.amway.de/corporate-responsibility/european-cr-report-2014/.

  • image/jpeg;;;1.jpgMänniskor
  • image/jpeg;;;photo - 4.2.jpgProdukter
  • image/jpeg;;;3.jpgResultat

Människor

image/png;;;people.png

People

Människorna är vår värdefullaste tillgång. Vår verksamhet har blivit framgångsrik tack vare våra anställda och våra ABO:er som vi stödjer helhjärtat genom att hjälpa dem att leva upp till sin fulla potential.
Vi erbjuder kostnadsfri utbildning för våra ABO:er så att de kan bygga upp de färdigheter som krävs för en bättre framtid. Vår affärsmöjlighet är öppen för alla, alla har samma möjligheter och rättigheter och vi arbetar tillsammans som rättvisa och tillförlitliga partners.

Vi tror på att företagande breddar vägen för nya möjligheter och individuell utveckling. Vi har samarbetat med oberoende distributörer i över 50 år och främjar företagandet i samhället, särskilt bland dem över 50, för att ta del av de kunskaper och den erfarenhet denna viktiga åldersgrupp besitter. Målet är att få mer kunskap om attityder och behov i denna demografiska grupp, sammanföra intressenter och hjälpa till att lyfta fram vikten av företagande bland dem över 50.

Våra anställda trivs i en arbetsmiljö där vi gynnar mångfald, garanterar hög standard när det gäller hälsa och säkerhet samt erbjuder förmåner, utvecklingsmöjligheter och utbildning.

Eftersom vår filosofi sträcker sig längre än bara vårt företag strävar vår kampanj AMWAY One by One™ Campaign efter att förbättra livet för barn som har det svårt. Mellan 2003 och 2014 har kampanjen påverkat 12 miljoner barn, samlat in ca 2 miljarder SEK, som bidrag till barnrelaterade ändamål, och genererat 3,5 miljoner timmar ideellt arbete.

Produkter

image/jpeg;;;photo - 4.1.jpg

Products

Våra produkter ökar människors livskvalitet, och vår expertis och affärsmöjlighet hjälper till att förändra världen genom att fokusera på folks välbefinnande. Vi använder kärnkompetensen till våra produkter för att ta itu med sociala problem.
Kampanjen NUTRIWAY™ Power of 5 motverkar aktivt undernäring bland barn under fem år genom att samla in pengar och öka medvetenheten om problemet. Pengarna används till att förse drabbade barn med det speciellt framtagna mikronäringstillskottet NUTRIWAY™ Little Bits tillsammans med vår globala insamlingspartner CARE.

Mer information hittar du här: www.amway.fi/sv/power-of-5.

Resultat

image/png;;;performance.png

Performance

Vi uppnår hållbara resultat genom att expandera vår verksamhet på ett socialt ansvarsfullt sätt samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för att förbättra miljön. Amway tror att en hållbar framtid skapas genom ökad miljömedvetenhet, och att individer och grupper bidrar på ett positivt sätt (t.ex. genom att städa upp i parker eller minska energiåtgången). Varje år utökar vi vårt engagemang med innovativa och hänsynsfulla initiativ för att bevara vår värld för kommande generationer. Vi vill minska utsläppen av växthusgaser, minska avfallet och vattenanvändning samt öka användningen av förnybara energikällor.