Att skapa förändring

image/png;;;image.png

Att skapa förändring

Vårt mest synliga initiativ är AMWAY ONE BY ONE™ kampanjen för barn, som sedan starten 2003 har hjälpt över 8 miljoner barn. I Europa har Amway varit en engagerad partner till UNICEF och FN:s barnfond sedan 2001. Amways anställda och ABO:er har hjälpt till att samla in omkring 6 miljoner euro som stöd för olika UNICEF-projekt.

Läs vår Hållbarhetsrapport 2013 här (på engelska).

image/png;;;making_a_difference_2.png

One by One

Ända sedan Amway grundades år 1959 har företagsmedborgarskap varit en viktig del av filosofin. Programmet AMWAY ONE BY ONE™, kampanjen för barn, startades år 2003 och har sedan dess donerat över 141 miljoner amerikanska dollar och hjälpt över 8 miljoner barn. Dessutom har Amways anställda och oberoende distributörer arbetat över 2,3 miljoner volontärtimmar betalda av företaget.

image/png;;;making_a_difference_3.png

Miljön

År 1959 började Amway marknadsföra allrengöringsprodukten, L.O.C.™ (Liquid Organic Cleaner) Multi-Purpose Cleaner med biologiskt nedbrytbara ingredienser, vilket blev starten för vårt miljöengagemang. Till och med namnet - Liquid Organic Cleaner - visar på det här engagemanget. Det här ursprungliga miljöengagemanget kom att bli en av hörnstenarna i Amways företagsfilosofi.

År 1989 mottog företaget FN:s Miljöprograms pris. Amways globala huvudkontor i Ada, Michigan har miljöcertifierats av organisationen Wildlife Habitat Council. Amway siktar mot att bli världens ledande direktförsäljningsföretag när det gäller hållbarhet före 2014 genom att minska växthusgasutsläppen med 25 procent, minska avfallet, garantera 95 procents återanvändningskapacitet, minska vattenkonsumtionen med 10 procent och öka användandet av alternativa energikällor till 15 procent.

Vårt engagemang beträffande hållbara miljövänliga metoder förblir starkt och omfattar även tillverkningsmetoder, återvinning och organiska odlingsmetoder. Amway fortsätter att innovera, använda förnybar energi, minska råvaruanvändningen, producera CFC-fria aerosoler, minska användningen av flyktiga organiska föreningar och använda naturliga ingredienser i alla våra produktserier.

image/png;;;making_a_difference_4.png

Etik

Amway är ett globalt företag och vår verksamhet lyder under lagarna i många olika länder i världen. Samtidigt som lokala lagar och seder kan skilja sig åt är vår prioritet att upprätthålla den högsta etiska standard alltid den samma. Vår affärsetik är universell och går ofta utöver att bara lyda lagarna i en viss jurisdiktion. Vårt anseende är avgörande för våra affärsframgångar. Vi gör det som är rätt, inte bara det som fungerar. Amways framgångar mäts inte bara i ekonomiska termer, utan även i den respekt, det förtroende och den trovärdighet vi kan vinna. För mer information om affärsetik i vår bransch, kan du kontakta direktförsäljningsorganisationen i ditt land.

image/png;;;making_a_difference_5.png

Katastrofhjälp

Amway stödjer lokala partners för att hjälpa katastrofdrabbade människor. När behoven är som störst deltar våra anställda och distributörer i arbetet. Amway donerade kontantdonationer, produkter och hygienkit efter tsunamin i Sydostasien, orkanen Katrina och nyligen efter jordbävningarna i Haiti och Japan. Amways team för katastrofhjälp har hjälpt till vid över 25 katastrofer under de senaste åren.

image/png;;;making_a_difference_6.png

Högt värderade anställda

Amway är ett företag som anser att varje person kan göra skillnad. Vi lever upp till den här filosofin varje dag. För att göra verklighet av det vi tror på ger vi våra anställda hjälp att nå sina mål, uppfylla sina ambitioner och bidra till de samhällen där vi verkar. Folk som arbetar hos Amway stannar hos Amway. De flesta av våra anställda har arbetat hos oss i över 10 år och många har arbetat här i flera årtionden. Som ett globalt ledande företag inom hälsa och skönhet, ser Amway till att de anställda har tillgång till de resurser de behöver för att upprätthålla en sund livsstil.

Amway Academy erbjuder e-kurser, webbpresentationer och personliga utbildningar. Under 2010 delade Amway Academy ut över 3 000 certifikat i Europa.