Vision och värderingar

Amways vision

Vår vision är mycket enkel - vi arbetar varje dag för att hjälpa människor att få ett bättre liv. Vi uppfyller vår vision genom att hjälpa människor överallt i världen att upptäcka sin potential och att uppnå sina mål, genom att erbjuda bättre produkter och möjligheter i framtiden och genom att dela med oss generöst till människor i hela världen.

Vi är stolta över vårt arbete med business excellence, vår omtanke om människor och deras samhällen och vårt miljöengagemang, eftersom vi har åtagit oss att göra det rätta i stället för att bara göra det som "fungerar".

Grundarnas värderingar

De två grundarna Jay Van Andel och Rich DeVos skapade de etiska och verksamhetsmässiga normer som fortfarande vägleder både företaget och dess distributörer i allt arbete. De här grundläggande principerna är bokstavligen huggna i sten utanför vårt huvudkontor: frihet, familj, hopp och belöning.

Amway kommer alltid att stöda människors fundamentala FRIHET att bestämma över sin egen framtid, och rätt till tid och resurser för att kunna skydda och vårda sin FAMILJ. Dessutom kommer Amway alltid att erbjuda individuella personer HOPP och möjlighet att BELÖNAS i proportion till det egna arbetet.

Det här är Amways kärnpunkt

Relationer

Amway har byggts upp kring konceptet relationer ända från starten med grundarnas partnerskap. Relationerna mellan de grundande familjerna, de anställda och ABO:erna utgör själva kärnan i företaget.

Starka och tillförlitliga relationer är också ett nyckelelement i Amways affärsmodell eftersom de ger våra kunder fördelar: stor bekvämlighet och bästa möjliga kundservice baserad på personliga samtal. Med stor produktkännedom och en känsla för konsumenternas behov, tar våra ABO:er alltid hand om varje enskild person, vare sig det gäller produkter eller att starta en Amway-verksamhet.

Samhällsengagemang

Vi värdesätter varje enskild person. Därför tar Amway på sig ett socialt ansvar. Vi anser att vi har ett ansvar att verka som goda samhällsmedborgare på de platser vi bor och arbetar. Våra anställda och affärspartner överallt i världen engagerar sig aktivt och hjälper på så sätt till att skapa förändring.

AMWAY ONE BY ONE™, kampanjen för barn, startades år 2003 och har donerat över 141 miljoner amerikanska dollar sedan 2003. I Europa samarbetar Amway med UNICEF sedan 2001. Amways anställda och ABO:er har hjälpt till att samla in omkring 6 miljoner euro som stöd för olika UNICEF-projekt.

Affärsmöjlighet

Amway står för frihet och fri företagsamhet. Amways affärstillfälle erbjuder var och en en chans att bygga upp sin egen oberoende professionella verksamhet och att nå framgångar baserade på individuella ambitioner. Amway stöder sina ABO:er genom ett rättvist kompensationssystem och starka produktlinjer av hög kvalitet. Amway Academy erbjuder e-kurser, webbpresentationer och personliga utbildningar. Under 2010 delade Amway Academy ut över 3 000 certifikat i Europa.

Familj av varumärken

Vår portfölj består av kvalitetsprodukter för näring, skönhet och hemvård. Märken som NUTRIWAY™, ARTISTRY™, beautycycle™ och AMWAY HOME™ bidrar till konsumenters välbefinnande och nöje och är de märken som ABO:erna använder för att bygga upp sin verksamhet. För mer information om varumärkena, klicka här

Vision och värderingar