Vi har fullständigt förtroende för Amways produktkvalitet och garanterar därför att du blir nöjd.

Om du inte blir helt nöjd med produkten behöver du bara skicka tillbaka den så får du köpesumman tillbaka.

Garantin gäller dock inte produkter som (i) inte har använts på avsett sätt i normal hushållsanvändning; (ii) avsiktligen skadats eller använts på fel sätt; (iii) distribuerats av Amway försedd med tidsbegränsad returrätt; och/eller (iv) produkter som täcks av skriftlig garanti.

Kontakta din sponsor eller Amway om du behöver mer information. Denna garanti gäller i Sverige tillsammans med det lagenliga konsumentskyddet.

Amway. Garanterat nöjda kunder.

Nöjd kund garanti