Notera!

För att göra så mycket material som möjligt tillgängligt på Svenska har vi valt att publicera material som är producerat för den Svenska marknaden, av Amway Sverige. Det gör att materialet inte till 100% är applicerbart på den Finska marknaden. Skulle det uppstå tvivel, vänligen kontakta Amway Finland.