Våra varumärken

VISSTE DU ATT...

Amway driver 75 laboratorier runt om i världen

med över 500 forskare, ingenjörer och tekniker. Amways specialister inom forskning och utveckling har erhållit över 500 patent och har publicerat över 400 artiklar i de största branschtidskrifterna.


2 600 hektar åkermark

odlas av NUTRILITE i USA, Mexiko och Brasilien. Växter odlas och skördas i samklang med naturen och med hjälp av hållbara metoder utan kemikalier.