Water Treatment Replacement Filter eSpring™

262,92 €
Beställningsnummer: 100186
Storlek: 1 st
Antal:

  Pressat kolblockfilter som aktiveras i flera steg med UV-lampa. Ska bytas efter 5 000 liter vatten eller efter ett år, beroende på vilket som inträffar först.

  eSpring Water Treatment System indikerar när det är dags att byta filter och återställs automatiskt när det nya filtret har installerats.

  Passar ENDAST eSpring Water Treatment System (100188, 100189 och 301904, 301905).

  Filtret till eSpring Water Treatment System ersätter den filterkassett som ingick i den ursprungliga leveransen och är enkelt att installera. Filtret innehåller ett övervakningssystem med ett intelligent chip som visar meddelanden om funktion och bytesinformation på eSpring-enhetens upplysta display.
   

  Varje eSpring Water Treatment System-filterkassett:

  • Är likadan som den filterkassett som ingick i leveransen av ditt eSpring Water Treatment System.
  • Patenterat kolblockfilter* kan reducera mer än 160 förorenande ämnen, varav fler än 145 är potentiellt hälsofarliga, såsom bekämpningsmedel, MBTE, bly och kvicksilver.
  • Har en UV-lampa som förstör 99,9 % av alla bakterier, virus och cystor.
  • Lämnar kvar gynnsamma mineraler som kalcium och magnesium i vattnet.
  • Patenterat i Italien.