Gäller fr.o.m.: [X] mars 2021 

Amway integritetsmeddelande till webbplatsbesökare/cookie-meddelande

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Amway International Inc. (”AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, USA), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Tyskland), och Amway Sverige (Carl Gustavs Gade 3, 1. th, 2630 Taastrup, Danmark) (som tillsammans benämns ”Amway” eller ”vi” eller ”oss”) använder personuppgifter som samlas in eller mottas från besökare (”Besökare” eller ”dig”) på denna webbplats (”webbplats”). I det följande beskrivs hur vi samlar in eller tar emot dina personuppgifter, vilka typer av uppgifter vi behandlar, hur vi använder, delar och skyddar dessa uppgifter, hur länge vi behåller dessa uppgifter, dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss om våra integritetsrutiner. Vi agerar som gemensamt ansvariga vad gäller dina personuppgifter.

Om du är en oberoende Amway-affärsdrivare (”ABO”) ber vi dig läsa vårt integritetsmeddelande till ABO:er när du loggar in på webbplatsen som ABO. Det innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är inloggad som ABO på webbplatsen. Om du är en registrerad kund ber vi dig läsa vårt integritetsmeddelande till registrerade kunder när du loggar in på webbplatsen som kund. Det innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är inloggad som kund på webbplatsen

Hur vi samlar in och tar emot personuppgifter från dig

När vi ber dig att förse oss med dina personuppgifter anger vi om detta är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett nödvändigt krav för att ingå och/eller möjliggöra ett avtal, och även om du är skyldig att lämna personuppgifterna samt de möjliga konsekvenserna av att du inte lämnar dem.

Amway samlar in och tar emot personuppgifter från Besökare på olika sätt, till exempel:

När du kontaktar oss. När du kontaktar oss genom de olika kommunikationskanalerna som anges på webbplatsens ”Kontakta oss”-webbsida samlar vi in personuppgifter och annan information som du förser oss med. Exempel på sådana personuppgifter är Amway-e-postadresser, telefonnummer eller online-formulär.

Genom cookies. Vi kan även använda cookies eller liknande tekniska funktioner som samlar in viss information om användning av webbplatsen när du besöker, granskar eller använder webbplatsen. En cookie är en datafil som placeras på en dator eller mobil enhet när den används för att besöka webbplatser. Vi gör det inte möjligt för tredje part att placera cookies på din enhet. Så länge du inte loggar in på våra tjänster förblir dina uppgifter anonyma, och vi kan inte koppla någon information du förser oss med till dig personligen. I tabellen nedan ges en översikt över de cookies vi använder och varför vi använder dem.

 • Följande cookies krävs för att vår webbplats ska fungera:
Namn Tidslängd Syfte
SS-SERVER-ID Session Tillhandahålla funktioner   för lastbalansering
AWSELB Session Tillhandahålla funktioner för lastbalansering
JSESSIONID Session Behålla spårning av den   tekniska sessionen
isMarketingCookiesAccepted 1 år Spara information om accepterande av cookies
isCookieConsentAccepted 1 år Spara information om   accepterande av cookies
isAnalyticsCookiesAccepted 1 år Spara information om accepterande av cookies
product_sort 11 år och 5 månader Spara sorteringsinformation
grid_product_layout 11 år och 5 månader Spara produktlayoutinformation
acceleratorSecureGUID Session Aktivera   säkerhetsmekanismer

 • Följande cookies krävs för insamling av statistik och analys av webbplatsfunktioner:
Namn Tidslängd Syfte
dtCookie Session Spåra över flera förfrågningar
dtLatC Session Mäta   latens för
övervakning av serverprestanda
dtPC Session Identifiera korrekta slutpunkter
för överföring av spårningspixlar;
innehåller sessions-ID:et för korrelation.
dtSa Session Mellanlagring   för sidomfattande åtgärder
rxVisitor Session Besöks-ID för att korrelera   sessioner
rxvt Session Sessionstiden   har gått ut

 • Följande cookies används i analyssyfte för tjänster som vi använder: Tealium, Qualtrics survey, Heap Analytics, Lucky Orange
Namn Tidslängd Syfte
_hp2_id.* 1 år och 1 månad Användarcookie (sparar user_id, identitet, andra id:en)
_hp2_props.* 1   år och 1 månad Cookie för händelseegenskaper (sparar egenskaper
som har ställts in av
addEventProperties API)
_hp2_ses_props.* 30 min. Cookie för sessionsegenskaper
(sparar tidsstämpel
och domän/sökväg för cookie)
utag_main 1   år Registrering av tidsstämpel för när
ditt besök på vår webbplats började,
antalet sidor du visade, hur många gånger
du har besökt vår webbplats samt ett unikt ID
_lorid 10 min. ID för besökarens aktuella   registrering
_lo_uid 2   år Unik   identifierare för besökaren
_lo_v 1 år Besökarens totala antal besök
__lotr 6   månader Webbadress   för besökarens
eventuella ursprungliga hänvisare
__lotl 6 månader Webbadress för besökarens
eventuella ursprungliga startsida
QSI_SI__intercept 3   månader Denna  cookie används för att registrera
om vi ska visa Intercept vid upprepade   besök
QST 6 månader Beständig cookie som används
för  att förhindra flera svar
 • Följande cookies används för att dela webbplatsinnehåll på sociala medier:
Namn Tidslängd Syfte
__atuvc 1 år och 1 månad Dessa cookies är kopplade till widgeten AddThis 
för social delning som vanligtvis är
inbäddad på webbplatser, så att besökare
kan dela innehåll på
olika nätverks- och delningsplattformar
__atuvs 30 min.
loc 1 år och 1 månad
uvc 1 år och 1   månad
 • Följande cookies används för att förebygga bedrägeri och för sk. bot management:
Namn Tidslängd Syfte
bm_sv 1 timme och 40 minuter Dessa cookies används
för att analysera trafik för att
avgöra om automatiserad trafik
genereras av IT-system eller av en användare
_abck 1 år
bm_mi 1 timme och 40 minuter
bm_sz 3 timmar och   40 minuter
ak_bmsc 1 timme och 40 minuter
 • Följande cookie används för skydd mot skräppost och missbruk:
Namn Tidslängd Syfte
_GRECAPTCHA 6 månader Googles tjänst för skydd mot
skräppost som hjälper till att skydda
webbplatser från skräppost och
missbruk. Den kan analysera trafik
(eventuellt innehålla användares personuppgifter)
med syftet att filtrera delarna
av trafik som identifieras
som bots eller skräppost och
“förhindra att automatiserad programvara ingår i
skadliga aktiviteter på vår webbplats”.

Du kan avaktivera cookies i webbläsarens inställningar (exempelvis under ”Inställningar” eller ”Internetalternativ” i din webbläsare). Observera dock att det kan hända att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar korrekt om du avaktiverar cookies. För detaljerad information om hur du hanterar eller tar bort kakor, besök http://www.allaboutcookies.org/.

Typer av personuppgifter som vi behandlar

Genom de cookies som anges ovan under rubriken "Hur vi samlar in och tar emot personuppgifter från dig" samlar vi in information om din användning av webbplatsen, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem.

När du kommunicerar med oss via olika kommunikationskanaler samlar vi dessutom in dina kontaktuppgifter, som ditt namn, din e-postadress, postadress och ditt telefonnummer. Du kan också frivilligt tillhandahålla andra personuppgifter i samband med dina förfrågningar eller kommentarer. Vi ber dig dock att inte tillhandahålla mer personuppgifter som är relaterade till dig än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig lämplig respons på dina förfrågningar eller kommentarer. 

Vi kan komma att behandla andra personuppgifter, dock endast under särskilda omständigheter. Om vi behöver behandla andra typer av personuppgifter om dig säkerställer vi att du är informerad om behandlingen av dessa personuppgifter och att det finns en giltig laglig anledning att göra detta (t.ex. ditt medgivande).


Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in 

Vi behandlar endast dina personuppgifter i den omfattning som det är nödvändigt, nämligen:

(i)    för att ditt avtal med oss ska kunna fullgöras, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan du ingår avtal med oss, 

(ii)    för att uppfylla våra lagenliga skyldigheter, vilket inkluderar att:

 • följa de lagar enligt vilka vi är skyldiga att lagra uppgifter, samt
 • följa all annan lagstiftning som kan vara tillämplig på oss.

(iii)    För att tillgodose våra legitima intressen, vilket inkluderar att: 

 • behandla dina kommentarer eller frågor
 • kommunicera med dig
 • utföra, utvärdera och förbättra våra produkter, vår verksamhet och våra tjänster, däribland genom att:
  • spåra och analysera din användning av våra tjänster
  • avidentifiera dina personuppgifter för att kunna analysera information som inte identifierar dig, och
  • förbättra våra tjänster
 • förebygga och skydda dig, oss och andra mot bedrägerier, obehöriga transaktioner, fordringar och övriga skulder
 • säkerställa efterlevnad med företagets policyer och branschstandarder, samt 
 • behandla personuppgifter för interna, administrativa ändamål. 


Hur vi delar personuppgifter

Amway varken säljer, hyr ut eller handlar med dina personuppgifter. Vi delar dina personuppgifter med varandra i egenskap av gemensamt ansvariga och med:

 • relaterade enheter som bedriver direktförsäljningsverksamhet globalt under företagsnamnet Amway och för vilka det är nödvändigt inom rimliga gränser eller önskvärt för Amway att avslöja personuppgifter 
 • leverantörer av infrastrukturs- eller plattforms- eller Software-as-a-Service-lösningar, programutvecklingstjänster, underhållstjänster för informationssystem, registerhanteringstjänster eller marknadsföringstjänster
 • myndigheter eller andra tredje parter, om så krävs eller på annat sätt är tillåtet enligt lag eller om det rimligtvis är nödvändigt för att skydda dina, andras eller våra rättigheter, juridiska intressen och egendomar, eller din, andras eller vår egen säkerhet. 


Internationell dataöverföring

Vi överför personuppgifterna vi samlar in om dig till enheter inom Amways organisation såväl som till tredjepartsleverantörer av tjänster som behandlar personuppgifter för vår räkning. Några av dessa företag och tjänsteleverantörer är belägna i andra länder än landet i vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. Lagarna i dessa länder erbjuder kanske inte samma nivå av uppgiftsskydd som det land där du ursprungligen tillhandahöll personuppgifterna. När vi överför dina personuppgifter till andra länder kommer vi att skydda dessa personuppgifter så som beskrivet i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämpbar lag.

När det gäller personuppgifter som ursprungligen kommer från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EEA”) och som överförs till länder som inte har erkänts av Europeiska kommissionen som tillhandahållare av lämplig skyddsnivå för uppgifter, har vi infört avtalsmässiga skyddsmekanismer (baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring utanför EEA) eller förlitar oss på en jämförbar lagmässig mekanism för att säkerställa att dina personuppgifter även fortsättningsvis är skyddade. Mer information om säkerhetsmekanismerna som vi har infört för att skydda dina personuppgifter när de överförs utanför EEA (inklusive hur du kan få en kopia av dem eller konsultera dem) får du genom att kontakta oss via
.

Hur vi skyddar personuppgifter 

Vi upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer som är utformade för att skydda de personuppgifter som vi behandlar mot oavsiktlig, olaglig eller icke-auktoriserad destruktion, förlust, ändring, åtkomst, yppande eller användning. 


Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlar in data (se ovan under ”Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in”), med undantag om annat krävs eller är tillåtet enligt lag. Kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du har frågor avseende våra rutiner för uppgiftslagring. 


Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part, vars information och integritetsskyddsmetoder skiljer sig från våra. Vi ansvarar inte och kan inte hållas ansvariga för den information eller de integritetsskyddsmetoder som används av tredje part. Vi uppmanar dig att läsa igenom integritetspolicyerna på alla tredje parts-webbplatser innan du använder dessa webbplatser eller lämnar ut dina personuppgifter eller annan information via dessa webbplatser.


Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

Amway kan då och då komma att uppdatera detta integritetsmeddelande. Vi meddelar dig om alla betydande ändringar i detta integritetsmeddelande via relevanta Amway-webbplatser, i officiella Amway-publikationer eller via andra lämpliga kommunikationskanaler. Alla ändringar skall gälla från publiceringsdatumet, såvida inte annat angetts i aviseringen.


Dina rättigheter

Enligt relevanta lagbestämmelser har du följande rättigheter till dataskydd: 


Rätten till åtkomst

Du har rätt att få bekräftat huruvida dina personuppgifter behandlas eller ej, och om de behandlas har du rätt till åtkomst till personuppgifterna. Du har även rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter. 


Rätten till rättelser 

Du har rätt att be oss rätta personuppgifter om dig själv som du anser är oriktiga. Du har även rätt att be oss att komplettera uppgifter om du anser att de inte är fullständiga. Denna rättighet gäller alltid. 


Rätten till radering 

Detta benämns även ”rätten att bli glömd”, och enkelt uttryckt ger det dig rätt att be om att dina uppgifter ska raderas eller tas bort om det inte finns något tvingande skäl för oss att fortsätta använda uppgifterna. Detta innebär inte någon generell rättighet till radering, det finns undantag, t.ex. om vi enligt lag är skyldiga att behålla dina uppgifter.


Rätten till begränsning av behandling 

Du har under vissa omständigheter rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.


Rätten till dataportabilitet 

Denna rättighet gäller endast för personuppgifter som du har försett oss med. Du har rätt att be oss överföra uppgifterna du har gett oss till en annan organisation eller ge dig dessa uppgifter. 


Rätten att återkalla ditt samtycke

I de fall du har gett oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen som har utförts baserat på ditt samtycke innan samtycket återkallades.


Rätten till invändningar 

När vi behandlar dina personuppgifter i syfte att främja våra legitima intressen har du när som helst rätt att invända mot denna behandling. Om du invänder kommer vi att avsluta behandlingen såvida vi inte har starka och legitima skäl att fortsätta använda dina uppgifter.

Om du vill veta mer om dessa rättigheter ber vi dig att kontakta oss via PrivacyOffice@amway.com.

Rätten att lämna ett klagomål

Om du undrar över något som gäller hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta vår dataskyddsenhet (kontaktuppgifter finns nedan) som kommer att undersöka ärendet och rapportera till dig. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du, beroende på lagstiftningen i landet där du lever eller arbetar, ha rätt att framföra klagomål till en dataskyddsreglerare.


Så kontaktar du oss

Om du har några frågor som gäller detta integritetsmeddelande, om du vill uppdatera information som vi har om dig eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta Amway i ditt land via kontaktformuläret eller vår dataskyddsenhet via e-post (PrivacyOffice@amway.com). 

Återkalla ditt samtycke

Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling, då den baserades på ditt samtycke före återkallandet.

Överväg ditt samtycke