image/png;;;foundation_2.png

Grunden för vår verksamhet

Beviset på framgången är att nätverket idag, mer än ett halvt århundrade efter att Amway grundades, har växt till över 3 miljoner ABO:er i hela världen och att företaget är starkare än någonsin.

  • image/jpeg;;;photo - 3.2.jpgRelationer
  • image/jpeg;;;2.jpgSamhällsengagemang
  • image/jpeg;;;3.jpgAffärsmöjligheten
  • image/jpeg;;;4.jpgFamilj av varumärken

Relationer

image/jpeg;;;photo - 3.1.jpg

Relationer

Amway har byggts upp kring konceptet relationer ända från starten med grundarnas partnerskap. Relationerna mellan de grundande familjerna, de anställda och ABO:erna utgör själva kärnan i företaget.

Starka och tillförlitliga relationer är också ett nyckelelement i Amways affärsmodell eftersom de ger våra kunder fördelar: stor bekvämlighet och bästa möjliga kundservice baserad på personliga samtal. Med stor produktkännedom och en känsla för konsumenternas behov, tar våra ABO:er alltid hand om varje enskild person, vare sig det gäller produkter eller att starta en Amway-verksamhet.

Samhällsengagemang

image/jpeg;;;www_7.jpg

Samhällsengagemang

Vi värdesätter varje enskild person. Därför tar Amway på sig ett socialt ansvar. Vi anser att vi har ett ansvar att verka som goda samhällsmedborgare på de platser vi bor och arbetar. Våra anställda och affärspartner överallt i världen engagerar sig aktivt och hjälper på så sätt till att skapa förändring.


AMWAY ONE BY ONE™, kampanjen för barn, startades år 2003 och har donerat över 141 miljoner EUR sedan dess. I Europa samarbetar Amway med UNICEF sedan 2001.

Affärsmöjligheten

image/png;;;Opportunity.png

Affärsmöjlighet

Amway står för frihet och fri företagsamhet. Amways affärstillfälle erbjuder var och en en chans att bygga upp sin egen oberoende professionella verksamhet och att nå framgångar baserade på individuella ambitioner. Amway stöder sina ABO:er genom ett rättvist kompensationssystem och starka produktlinjer av hög kvalitet. Amway Academy erbjuder e-kurser, webbpresentationer och personliga utbildningar. Under 2010 delade Amway Academy ut över 3 000 certifikat i Europa.

Klicka här för att registera dig som ABO!

Familj av varumärken

image/jpeg;;;logos.jpg

Familj av varumärken

Vår portfölj består av kvalitetsprodukter för näring, skönhet och hemvård. Märken som NUTRIWAY™, ARTISTRY™, beautycycle™ och AMWAY HOME™ bidrar till konsumenters välbefinnande och nöje och är de märken som ABO:erna använder för att bygga upp sin verksamhet.

För mer information om varumärkena, klicka här