Rekisteröidy asiakkaaksi nyt ja saa 12 % alennus kaikista tuotteista!

Voimaantulo: [X]. maaliskuuta 2021

Amwayn rekisteröidyn asiakkaan tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten Amway International Inc. (”AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Germany) ja paikallinen tytäryhtiö (Amway Scandinavia (America), LLC, sivuliike Suomessa, c/o KPMG Oy Ab, Compliance Services, PL 1037, 00101 Helsinki, Finland) (yhdessä ”Amway” tai ”me”) käyttävät asiakkailta (”asiakkaat” tai ”sinä”) kerättyjä tai saatuja henkilötietoja. Siinä kerrotaan, miten me keräämme tai vastaanotamme henkilötietoja, henkilötietotyypit, joita käsittelemme, miten käytämme, jaamme ja suojelemme näitä tietoja, miten pitkään näitä tietoja säilytetään, henkilötietojesi käsittelyä koskevat oikeutesi ja miten voit ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöihimme liittyen. Toimimme yhteisrekisterinpitäjinä henkilötietojesi suhteen.


Henkilötietojen kerääminen ja haltuun saaminen 

Kun pyydämme sinua antamaan henkilötietosi meille, me ilmoitamme, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen vai sopimusperusteinen vaatimus vai sopimuksen solmimiseen ja/tai sen helpottamiseen tarvittava vaatimus, oletko velvoitettu antamaan henkilötiedot, ja henkilötietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Amway kerää ja saa haltuunsa henkilötietoja asiakkailta eri tavoilla, esimerkiksi:

Vierailija-asiakkaana. Amway kerää vain tilauksen täyttämiseen ja laillisten velvoitteiden noudattamiseen tarvittavat henkilötiedot.

Rekisteröityminen. Amway kerää henkilötietosi rekisteröidyksi asiakkaaksi liittymisen rekisteröitymisprosessista. 

Kirjautuminen asiakkaana. Jos kirjaudut sivustoon rekisteröitynä asiakkaana, keräämme sivuston käytön aikana antamasi henkilötiedot. Keräämme henkilötietoja, kun esimerkiksi ostat tuotteita tai palveluita. 

Yhteydenotto. Kun otat meihin yhteyttä sivuston Ota yhteyttä -sivulla olevien eri yhteydenottokanavien kautta, me keräämme antamiasi henkilötietoja ja muita tietoja. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat mm sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot tai verkkolomakkeet.

Käsiteltävien henkilötietojen tyypit

Käsittelemme seuraavia sinua koskevien henkilötietojen tyyppejä Amway-tilauksesi täyttämistä varten:

 • yhteystiedot (esimerkiksi nimi, postiosoite tai sähköpostiosoite, kutsumanimi sosiaalisessa mediassa, faksinumero ja puhelinnumero) ja
 • maksutiedot (esimerkiksi pankkitilin, pankki- tai luottokortin numero, Paypal-tunnus). 

Jos rekisteröidyt asiakkaaksi suoraan Amwayn kanssa, käsittelemme lisäksi seuraavia sinua koskevien henkilötietojen tyyppejä:

 • kirjautumistiedot, mukaan lukien käyttäjänimi, Amway ID ja salasana; 
 • syntymäaika; 
 • tuotemieltymykset, ostotottumukset, ostohistoria ja kulutuskäyttäytyminen ja 
 • viestintäasetukset.

Lisäksi voimme kerätä yhteystietosi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, kun olet yhteydessä meihin eri yhteyskanavien kautta. Voit myös antaa vapaaehtoisesti muita henkilötietoja, kun lähetät kyselyitä tai kommentteja. On kuitenkin suositeltavaa lähettää vain tiedot, joita tarvitaan kyselyysi tai kommenttiisi vastaamiseen. 

Voimme käsitellä muita henkilötietoja vain poikkeustilanteissa. Jos meidän täytyy käsitellä muuntyyppisiä henkilötietoja, varmistamme, että saat tiedon tällaisten henkilötietojen käsittelemisestä ja että tietojen käytölle on lailliset perusteet (esimerkiksi suostumuksesi).


Amwayn keräämien henkilötietojen käyttö 

Käsittelemme henkilötietojasi vain tarvittavassa määrin: 

(i)    Sopimuksen täyttämistä varten tai ryhtyäksemme toimiin pyynnöstäsi ennen sopimuksen solmimista, mukaan lukien:

 • tuote- tai palvelutilaustesi käsitteleminen;
 • yhteydenpito sinuun;
 • kommentteihisi tai tiedusteluihisi vastaaminen;
 • tuen tarjoamisvelvollisuutemme täyttäminen;
 • kirjanpito-, tilintarkastus-, laskutus- ja perintätoimien suorittaminen ja
 • sopimusehtojen toimeenpano.
 • Rekisteröitynyt asiakas -suhteen hallitseminen ensirekisteröinnistä alkaen niin kauan kuin olet rekisteröity asiakas, mukaan lukien verkkotilin luominen ja hallinta;
 • yhteyden luominen sinun ja Amwayn Liikkeenharjoittajan (ALH) välille, jos haluat tulla yhdistetyksi ALH:aan (mukaan lukien nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, ostojen ja ostohistorian tarjoaminen ALH:lle); 

(ii)    laillisten velvoitteidemme täyttäminen, mukaan lukien: 

 • tietojen säilyttämistä edellyttävien lakien noudattaminen ja
 • muiden meitä mahdollisesti koskevien lakien noudattaminen.

(iii)    Oikeutettuja etujamme varten, mukaan lukien: 

 • tuotteidemme, liiketoimintamme ja palvelujemme suorittaminen, arvioiminen ja parantaminen, mukaan lukien:
  • tuotteiden, aineistojen ja/tai palveluiden käyttämisen seuraaminen ja analysoiminen;
  • henkilötietojesi muuttaminen tunnistamattomiksi, jotta voimme analysoida tietoja, joista sinua ei voi tunnistaa, ja
  • uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen; 
 • Amwayn koulutuksiin, tapaamisiin ja tapahtumiin osallistumisen seuraaminen, dokumentoiminen ja arvioiminen; 
 • petosten, luvattomien tapahtumien, vaatimusten ja korvausvastuiden estäminen ja niitä vastaan suojautuminen;
 • yrityksen käytäntöjen ja alan standardien noudattamisen varmistaminen ja 
 • henkilötietojen käsitteleminen sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten. 

Kun käsittelemme henkilötietojasi näitä tarkoituksia varten, olemme tasapainottaneet huolellisesti oikeutetut liiketoimintaintressimme ja sinun tietosuojaoikeutesi. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen PrivacyOffice@amway.com.


Henkilötietojen jakaminen

Amway ei myy, vuokraa tai käy kauppaa henkilötiedoillasi. Amway jakaa henkilötietojasi omassa keskuudessaan yhteisrekisterinpitäjänä ja seuraavien tahojen kanssa:

 • infrastruktuuri-, alusta- tai SaaS-ratkaisujen tarjoajat, ohjelmistokehityspalvelut, tietojärjestelmien ylläpitopalvelut, tietueiden hallintapalvelut tai markkinointipalvelut; 
 • logistiikkapalveluntarjoajat; 
 • rahoitustapahtumien palveluntarjoajat ja 
 • hallintoviranomaiset tai muut kolmannet osapuolet, jos laki niin vaatii tai muutoin sallii tai jos se on kohtuullisen tarpeellista sinun, meidän tai muiden oikeuksien, oikeudellisten intressien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi. 
 • Rekisteröityjen asiakkaiden henkilötietoja jaetaan lisäksi seuraavien kanssa:
  • liittyvät entiteetit, jotka harjoittavat suoramyyntiliiketoimintaa ympäri maailmaa Amway-toiminimen alla ja joiden kanssa on kohtuullisen tarpeellista tai suotavaa, että Amway ilmaisee henkilötiedot; 
  • oma ALH:si Amway-liiketoimintaan liittyviä tuotteita, palveluita ja tilauksia koskevan viestinnän mahdollistamiseksi; 


Kansainvälinen tiedonsiirto

Siirrämme sinusta keräämiämme henkilötietoja entiteeteille Amwayn organisaation sisällä sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Eräät näistä yrityksistä ja palveluntarjoajista sijaitsevat muissa maissa kuin siinä, jossa henkilötiedot alun perin kerättiin. Näiden maiden laeissa ei välttämättä ole samaa tietosuojan tasoa kuin maassa, jossa alun perin annoit henkilötiedot. Kun siirrämme henkilötietojasi muihin maihin, suojaamme kyseiset henkilötiedot tämän tietosuojailmoituksen ja soveltuvan lain mukaan.
 
Euroopan talousalueelta (ETA) lähtöisin oleville henkilötiedoille, jotka siirretään maihin, joita Euroopan komissio ei ole tunnistanut riittävän tietosuojan tason tarjoaviksi, olemme ottaneet käyttöön sopimukseen perustuvia suojatoimia (jotka perustuvat Euroopan komission tietojen siirtämistä ETA:n ulkopuolelle koskeviin vakiosopimuslausekkeisiin) tai luotamme vastaavaan oikeudelliseen mekanismiin varmistaaksemme, että henkilötietosi pysyvät suojattuina. Jos haluat lisätietoja suojatoimista, jotka olemme ottaneet käyttöön henkilötietojesi suojelemiseksi, kun niitä siirretään ETA:n ulkopuolelle (mukaan lukien miten näistä suojatoimista saadaan kopio tai miten niihin perehdytään), ota yhteyttä meihin osoitteessa PrivacyOffice@amway.com.


Henkilötietojen suojaaminen 

Amway käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä turvajärjestelmiä, joilla käsiteltävät henkilötiedot suojataan tahatonta, laitonta tai luvatonta tuhoamista, katoamista, muuttamista, pääsyä, paljastumista tai käyttöä vastaan. 


Henkilötietojen säilyttäminen

Amway säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen keräämistarkoitukseen nähden (katso kohta Amwayn keräämien henkilötietojen käyttö), ellei laissa toisin määrätä tai sallita. Jos sinulla on jotakin kysyttävää tietojen säilyttämiskäytännöistä, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja. 
 

Tämän tietosuojailmoituksen päivitykset

Amway voi päivittää tätä tietosuojailmoitusta aika ajoin. Saat ilmoituksen tämän tietosuojailmoituksen merkittävistä muutoksista asiaankuuluvilta Amway-verkkosivustoilta, virallisista Amway-julkaisuista tai muiden tarkoituksenmukaisten viestintäkanavien kautta. Kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisupäivänä, ellei ilmoituksessa toisin mainita.


Käyttäjän oikeudet

Jollei asiaa koskevista säännöksistä muuta johdu, sinulla on seuraavat tietosuojaa koskevat oikeudet: 


Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus hankkia vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei, ja jos käsitellään, tarkastaa henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus pyytää meiltä kopio henkilötiedoistasi. 


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötietojasi, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää täydentämään tietoja, jotka ovat mielestäsi puutteellisia. Tämä oikeus on aina voimassa. 


Oikeus tietojen poistamiseen 

Tätä kutsutaan myös oikeudeksi tulla unohdetuksi, ja yksinkertaistaen sen avulla voit pyytää tietojesi poistamista, kun meillä ei ole pakottavaa syytä jatkaa tietojen käyttämistä. Tämä ei ole yleinen oikeus tietojen poistamiseen, esimerkiksi jos meillä on lainmukainen velvollisuus säilyttää tietojasi.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa.


Oikeus tietojen siirrettävyyteen 

Tämä oikeus koskee vain meille antamiasi tietoja. Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään antamasi tiedot toiselle organisaatiolle tai antamaan tiedot sinulle. 


Oikeus peruuttaa suostumus

Kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelemiseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus vastustaa 

Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme harjoittamiseksi, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä milloin tahansa. Jos vastustat, lopetamme käsittelyn ellei meillä ole vahvoja ja perusteltuja syitä jatkaa tietojesi käsittelemistä. Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tällaista käsittelyä mm. profilointitarkoituksiin siinä määrin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Jos haluat saada lisätietoja näistä oikeuksista, ota yhteyttä osoitteeseen PrivacyOffice@amway.com.


Oikeus tehdä valitus

Jos sinulla on huolenaiheita siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojatoimistoomme (yhteystiedot alla), joka tutkii asian ja tiedottaa siitä sinua. Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, asuin- tai työskentelymaasi lakien mukaan sinulla voi olla oikeus tehdä valitus tietosuoja-asiamiehelle.


Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, jos haluat päivittää tietoja, joita meillä on sinusta tai jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Amwayhin käyttämällä yhteydenottolomaketta tai tietosuojatoimistoomme sähköpostitse (PrivacyOffice@amway.com).
 

Voimaantulo: [X]. maaliskuuta 2021 

Amwayn sivuston vierailijan tietosuoja-/evästeilmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten Amway International Inc. (”AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Germany) ja paikallinen tytäryhtiö (Amway Scandinavia (America), LLC, sivuliike Suomessa, c/o KPMG Oy Ab, Compliance Services, PL 1037, 00101 Helsinki, Finland) (yhdessä ”Amway” tai ”me”) käyttävät tämän sivuston (”sivusto”) vierailijoilta (”vierailija” tai ”sinä”) kerättyjä tai saatuja henkilötietoja. Siinä kerrotaan, miten me keräämme tai vastaanotamme henkilötietoja, henkilötietotyypit, joita käsittelemme, miten käytämme, jaamme ja suojelemme näitä tietoja, miten pitkään näitä tietoja säilytetään, henkilötietojesi käsittelyä koskevat oikeutesi ja miten voit ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöihimme liittyen. Toimimme yhteisrekisterinpitäjinä henkilötietojesi suhteen.

Jos olet Amwayn Liikkeenharjoittaja (”ALH”), lue ALH:n tietosuojailmoitus, joka on saatavilla, kun kirjaudut sivustolle ALH:na. Siinä on tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun kirjaudut sivustolle ALH:na. Jos olet rekisteröity asiakas, lue rekisteröidyn asiakkaan tietosuojailmoitus, joka on saatavilla, kun kirjaudut sivustolle asiakkaana. Siinä on tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun kirjaudut sivustolle asiakkaana.


Henkilötietojen kerääminen ja haltuun saaminen

Kun pyydämme sinua antamaan henkilötietosi meille, me ilmoitamme, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen vai sopimusperusteinen vaatimus vai sopimuksen solmimiseen ja/tai sen helpottamiseen tarvittava vaatimus, oletko velvoitettu antamaan henkilötiedot, ja henkilötietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Amway kerää ja saa haltuunsa henkilötietoja vierailijoilta eri tavoilla, esimerkiksi:

Yhteydenotto. Kun otat meihin yhteyttä sivuston Ota yhteyttä -sivulla olevien eri yhteydenottokanavien kautta, me keräämme antamiasi henkilötietoja ja muita tietoja. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat mm. Amwayn sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot tai verkkolomakkeet.

Evästeet. Käytämme myös evästeitä tai vastaavia tekniikoita, jotka keräävät tiettyjä sivuston käyttötietoja, kun tulet sivustolle ja katselet ja käytät sitä. Eväste on tiedosto, joka tallentuu tietokoneelle tai mobiililaitteeseen, kun laitetta käytetään verkkosivuston katseluun. Emme salli kolmansien osapuolien asettaa evästeitä laitteeseesi. Niin kauan kuin et kirjaudu palveluihimme, tietosi ovat anonyymeja emmekä voi yhdistää mitään annettuja tietoja sinuun. Alla näkyvään taulukkoon on koottu yleiskatsaus käyttämistämme evästeistä ja niiden käyttämisen syistä.

 • Sivustomme toiminta edellyttää seuraavaa evästettä. 
Evästeen nimi Tarkoitus
JSESSION Tämän evästeen avulla seurataan teknistä istuntoa
AWSELB Tätä evästettä käytetään kuormituksen tasaamiseen
Ostoskorin sisältö Tähän evästeeseen tallennetaan vierailijoiden ostoskorien sisältö
 • Seuraavat evästeet eivät ole välttämättömiä sivustomme toiminnan kannalta. Niiden avulla lähinnä tarjotaan palveluita sekä ylläpidetään ja kehitetään niitä. 
Evästeen nimi Tarkoitus
Kieli Tämä eväste muistaa käyttäjän oletuskielen

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,
S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

Näiden evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivustojamme, mukaan lukien sivuston käyttötiedot ja toiminta sivustolla. Kerättäviä tietoja ovat mm. verkkosivuston vierailijamäärä, vierailijan maa ja vierailijoiden katselemat sivut. Kaikki näiden evästeiden kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja ja ei-käyttäjäkohtaisia, ellei käyttäjä kirjaudu ALH:na tai asiakkaana. 

Voit estää evästeet selaimen asetuksista (esimerkiksi kohdasta Asetukset tai Internet-asetukset). Tietyt verkkosivuston ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi oikein, jos evästeet estetään. Lisätietoja evästeiden hallinnasta ja poistamisesta on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org/.


Käsiteltävien henkilötietojen tyypit

Kohdassa ”Henkilötietojen keräämisen ja haltuun saamisen tavat” lueteltujen evästeiden avulla kerätään tietoja sivuston käyttämisestä, selaimen tyypistä ja käyttöjärjestelmästä sekä IP-osoite.

Lisäksi voimme kerätä yhteystietosi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, kun olet yhteydessä meihin eri yhteyskanavien kautta. Voit myös antaa vapaaehtoisesti muita henkilötietoja, kun lähetät kyselyitä tai kommentteja. On kuitenkin suositeltavaa lähettää vain tiedot, joita tarvitaan kyselyysi tai kommenttiisi vastaamiseen. 

Voimme käsitellä muita henkilötietoja vain poikkeustilanteissa. Jos meidän täytyy käsitellä muuntyyppisiä henkilötietoja, varmistamme, että saat tiedon tällaisten henkilötietojen käsittelemisestä ja että tietojen käytölle on lailliset perusteet (esimerkiksi suostumuksesi).


Amwayn keräämien henkilötietojen käyttö 

Käsittelemme henkilötietojasi vain tarvittavassa määrin:

(i)    Sopimuksen täyttämistä varten tai ryhtyäksemme toimiin pyynnöstäsi ennen sopimuksen solmimista; 

(ii)    Laillisten velvoitteidemme täyttäminen, mukaan lukien:

 • tietojen säilyttämistä edellyttävien lakien noudattaminen ja
 • muiden meitä mahdollisesti koskevien lakien noudattaminen.

(iii)    Oikeutettuja etujamme varten, mukaan lukien: 

 • kommentteihisi tai tiedusteluihisi vastaaminen;
 • yhteydenpito sinuun;
 • tuotteidemme, liiketoimintamme ja palvelujemme suorittaminen, arvioiminen ja parantaminen, mukaan lukien:
  • palveluiden käytön seuraaminen ja analysoiminen;
  • henkilötietojesi muuttaminen tunnistamattomiksi, jotta voimme analysoida tietoja, joista sinua ei voi tunnistaa, ja
  •  palveluidemme parantaminen; 
 • petosten, luvattomien tapahtumien, vaatimusten ja korvausvastuiden estäminen ja niitä vastaan suojautuminen;
 • yrityksen käytäntöjen ja alan standardien noudattamisen varmistaminen ja 
 • henkilötietojen käsitteleminen sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten. 


Henkilötietojen jakaminen

Amway ei myy, vuokraa tai käy kauppaa henkilötiedoillasi. Amway jakaa henkilötietojasi omassa keskuudessaan yhteisrekisterinpitäjänä ja seuraavien tahojen kanssa:

 • liittyvät entiteetit, jotka harjoittavat suoramyyntiliiketoimintaa ympäri maailmaa Amway-toiminimen alla ja joiden kanssa on kohtuullisen tarpeellista tai suotavaa, että Amway ilmaisee henkilötiedot; 
 • infrastruktuuri-, alusta- tai SaaS-ratkaisujen tarjoajat, ohjelmistokehityspalvelut, tietojärjestelmien ylläpitopalvelut, tietueiden hallintapalvelut tai markkinointipalvelut; 
 • hallintoviranomaiset tai muut kolmannet osapuolet, jos laki niin vaatii tai muutoin sallii tai jos se on kohtuullisen tarpeellista sinun, meidän tai muiden oikeuksien, oikeudellisten intressien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi. 


Kansainvälinen tiedonsiirto

Siirrämme sinusta keräämiämme henkilötietoja entiteeteille Amwayn organisaation sisällä sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Eräät näistä yrityksistä ja palveluntarjoajista sijaitsevat muissa maissa kuin siinä, jossa henkilötiedot alun perin kerättiin. Näiden maiden laeissa ei välttämättä ole samaa tietosuojan tasoa kuin maassa, jossa alun perin annoit henkilötiedot. Kun siirrämme henkilötietojasi muihin maihin, suojaamme kyseiset henkilötiedot tämän tietosuojailmoituksen ja soveltuvan lain mukaan.

Euroopan talousalueelta (ETA) lähtöisin oleville henkilötiedoille, jotka siirretään maihin, joita Euroopan komissio ei ole tunnistanut riittävän tietosuojan tason tarjoaviksi, olemme ottaneet käyttöön sopimukseen perustuvia suojatoimia (jotka perustuvat Euroopan komission tietojen siirtämistä ETA:n ulkopuolelle koskeviin vakiosopimuslausekkeisiin) tai luotamme vastaavaan oikeudelliseen mekanismiin varmistaaksemme, että henkilötietosi pysyvät suojattuina. Jos haluat lisätietoja suojatoimista, jotka olemme ottaneet käyttöön henkilötietojesi suojelemiseksi, kun niitä siirretään ETA:n ulkopuolelle (mukaan lukien miten näistä suojatoimista saadaan kopio tai miten niihin perehdytään), ota yhteyttä osoitteeseen PrivacyOffice@amway.com.


Henkilötietojen suojaaminen 

Amway käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä turvajärjestelmiä, joilla käsiteltävät henkilötiedot suojataan tahatonta, laitonta tai luvatonta tuhoamista, katoamista, muuttamista, pääsyä, paljastumista tai käyttöä vastaan. 


Henkilötietojen säilyttäminen

Amway säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen keräämistarkoitukseen nähden (katso kohta Amwayn keräämien henkilötietojen käyttö), ellei laissa toisin määrätä tai sallita. Jos sinulla on jotakin kysyttävää tietojen säilyttämiskäytännöistä, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja. 


Linkit muihin verkkosivustoihin

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, joiden tiedot ja tietosuojakäytännöt voivat poiketa omistamme. Emme vastaa kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä. On suositeltavaa lukea kolmansien osapuolien sivustojen tietosuojailmoitukset ennen tällaisten sivustojen käyttämistä sekä ennen henkilötietojen tai muiden tietojen luovuttamista tällaisten verkkosivustojen kautta.


Tämän tietosuojailmoituksen päivitykset

Amway voi päivittää tätä tietosuojailmoitusta aika ajoin. Saat ilmoituksen tämän tietosuojailmoituksen merkittävistä muutoksista asiaankuuluvilta Amway-verkkosivustoilta, virallisista Amway-julkaisuista tai muiden tarkoituksenmukaisten viestintäkanavien kautta. Kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisupäivänä, ellei ilmoituksessa toisin mainita.


Käyttäjän oikeudet

Jollei asiaa koskevista säännöksistä muuta johdu, sinulla on seuraavat tietosuojaa koskevat oikeudet: 


Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus hankkia vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei, ja jos käsitellään, tarkastaa henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus pyytää meiltä kopio henkilötiedoistasi. 


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötietojasi, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää täydentämään tietoja, jotka ovat mielestäsi puutteellisia. Tämä oikeus on aina voimassa. 


Oikeus tietojen poistamiseen 

Tätä kutsutaan myös oikeudeksi tulla unohdetuksi, ja yksinkertaistaen sen avulla voit pyytää tietojesi poistamista, kun meillä ei ole pakottavaa syytä jatkaa tietojen käyttämistä. Tämä ei ole yleinen oikeus tietojen poistamiseen, esimerkiksi jos meillä on lainmukainen velvollisuus säilyttää tietojasi.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa.


Oikeus tietojen siirrettävyyteen 

Tämä oikeus koskee vain meille antamiasi tietoja. Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään antamasi tiedot toiselle organisaatiolle tai antamaan tiedot sinulle. 


Oikeus peruuttaa suostumus

Kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelemiseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus vastustaa 

Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme harjoittamiseksi, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä milloin tahansa. Jos vastustat, lopetamme käsittelyn ellei meillä ole vahvoja ja perusteltuja syitä jatkaa tietojesi käsittelemistä.

Jos haluat saada lisätietoja näistä oikeuksista, ota yhteyttä osoitteeseen PrivacyOffice@amway.com.


Oikeus tehdä valitus

Jos sinulla on huolenaiheita siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojatoimistoomme (yhteystiedot alla), joka tutkii asian ja tiedottaa siitä sinua. Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, asuin- tai työskentelymaasi lakien mukaan sinulla voi olla oikeus tehdä valitus tietosuoja-asiamiehelle.


Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, jos haluat päivittää tietoja, joita meillä on sinusta tai jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Amwayhin käyttämällä yhteydenottolomaketta tai tietosuojatoimistoomme sähköpostitse (PrivacyOffice@amway.com). 

Peru hyväksyntäsi

Sinulla on oikeus perua hyväksyntäsi henkilötietojesi käsittelyyn. Tämä ei vaikuta ennen tekemääsi peruutusta tapahtuneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Arvioi hyväksyntäsi uudelleen